Attefallshus regler

Får man bygga attefallshus i två våningar?

Att bygga ett attefallshus i två våningar öppnar upp för en rad möjligheter när det gäller att utnyttja yta och skapa extra utrymme. Men innan du kastar dig in i projektet är det viktigt att förstå både de tekniska och lagliga aspekterna som spelar in. I denna artikel kommer vi att gå igenom vad du bör tänka på om du planerar att bygga ett attefallshus i två våningar, samt svara på frågor du kan stöta på när du tar dig an ett sådant byggprojekt.

Attefallshus i två våningar

Visualisering från våra arkitekter på Archline

I samband med de regellättnader som infördes under 2020 är det numera möjligt att bygga attefallshus med större byggnadsarea på upp till 30 kvadratmeter utan bygglov. Trots detta är det fortfarande viktigt att nockhöjden inte överstiger 4,0 meter över medelmarknivån.

Är det möjligt att bygga attefallshus i två våningar?

I vissa fall kan lutningen på tomten ge dig möjlighet att bygga ett attefallshus i två våningar. Det beror på att byggnadens totala höjd mäts från nocken ner till medelmarknivån. En kraftig lutning på tomten kan alltså skapa utrymme för två våningar, som även är inom ramen för de gällande reglerna för nockhöjd (4,0 m) och byggnadsarea (30 kvm).

Visualisering från våra arkitekter på Archline

Viktigt att tänka på

Det är bra att ha i åtanke att det ställs högre krav på tillgänglighet när bostadsytan ökar om du vill använda huset som ett komplementbostadshus. I vanliga fall har ett attefallshus en boarea på omkring 30 kvadratmeter, men med ett attefallshus i två våningar kan boarean bli dubbelt så stor. För mindre attefallshus med en boarea runt 30 kvadratmeter tillåts vissa sänkta krav för tillgänglighet, vilket gör att attefallshus i ett plan blir en attraktiv lösning. Dessa attefallshus kan ofta designas och anpassas för att möta grundläggande behov på ett effektivt sätt.

Med ett attefallshus i två våningar kan boarean snabbt öka till 50 kvadratmeter, då övergår den i en kategori som omfattas av strängare regelverk, vilket gäller för attefallshus som är mindre än 55 kvadratmeter men större än 35 kvadratmeter. Här ställs utvändiga krav på tillgänglighet och att sovplats eller kök separeras från vardagsrummet. Detta kan vara en utmaning på en så begränsad yta, eftersom det kan vara svårt att upprätthålla en funktionell planlösning.

Det kan därför vara bra att överväga att bygga en komplement till huvudbyggnadens bostad istället. Genom att betrakta attefallshuset som ett hemmakontor, ett gästhus eller för uthyrning öppnar sig möjligheterna för en mindre komplicerad process.

Har du fler frågor kring attefallshus i två våningar?

Sammanfattningsvis kan det vara en mer krävande och kostsam process att bygga ett attefallshus i två våningar. Därför är det viktigt att säkerställa ett fast pris för projektet för att undvika överraskande kostnadsökningar längs vägen. Har du ytterligare frågor kring attefallshus i två våningar eller om det är något annat du undrar över angående attefallshus, är du alltid välkommen att kontakta oss. Vi finns här för att hjälpa till och besvara dina frågor.