Hur lång är leveranstiden på ett attefallshus?

Att bestämma sig för att bygga ett attefallshus är ett betydande steg, och med detta kommer naturligtvis frågan om tidsramen för projektet. Att få klarhet i hur lång tid det kommer att ta från beställning till färdigställande är en central del i planeringsprocessen. Här nedan går vi igenom vad du kan förvänta dig när det gäller leveranstiden för ditt nya attefallshus.

Från beställning till leverans: 4-5 månader

Leveranstiden för ett attefallshus varierar beroende på olika faktorer, inklusive typen av hus och de materialval du gör. Generellt sett, kan du förvänta dig en leveranstid på cirka 4-5 månader från det att du lägger din beställning. Vår produktionsprocess är väloljad och går för fullt, vilket gör att vi kan hålla en relativt snabb tidsram jämfört med traditionella husbyggen.

I vissa särskilda fall kan vi även påskynda leveranstiden, så att du kan komma in i ditt nya attefallshus ännu snabbare. Det viktigaste är dock att vi tillsammans bestämmer ett leveransdatum som passar dig, så att vi kan planera övriga delar av byggprocessen på bästa möjliga sätt. Nedan ser du en kort förklaring av processen i fem olika steg från kontraktskrivning till inflyttning.

Steg 1: Kontraktskrivning och startbesked

När du har skrivit på kontraktet för ditt nya attefallshus påbörjas processen med att lämna in nödvändig dokumentation till din lokala kommun. Detta är första steget för att få det nödvändiga startbeskedet. Tidsramen för detta kan variera, men generellt sett kan du förvänta dig att det tar mellan 2 till 8 veckor innan du får startbeskedet.

Steg 2: Husproduktion

Nästa fas i processen är produktionen av ditt nya hem. Beroende på typ av hus och materialval tar detta normalt sett mellan 16 till 20 veckor. Att bygga ett attefallshus med hög kvalitet tar tid, men det är värt att vänta på. Under denna tid kan andra viktiga delar i processen förberedas, inklusive installation av grund, el och vatten, vilket garanterar att allt kan färdigställas snabbt när huset väl är på plats.

Steg 3: Markarbete

Markarbetet påbörjas ungefär 1 till 4 veckor före den planerade leveransen. Detta är det första tillfället där du faktiskt kommer märka av att din tomt förvandlas till en riktig arbetsplats, där grunden för ditt nya hem börjar ta form.

Steg 4: Leverans och Installation

Dagen är äntligen här! Leveransen av ditt nyckelfärdiga attefallshus sker inom loppet av några timmar, och därefter påbörjas de slutgiltiga stegen av installationen. Det inkluderar att koppla in alla nödvändiga faciliteter som el, vatten och avlopp. Denna del av processen tar vanligtvis mellan 1 till 2 arbetsveckor, beroende på omfattningen av arbetet.

Steg 5: Slutbesked och inflyttning

Efter att allt arbete är slutfört är det dags för det sista steget – att få ett slutbesked från kommunen. Detta är en viktig del av processen, och du bör planera för att detta tar mellan 2 till 4 veckor från leveransdagen. När slutbeskedet väl är mottaget, är det äntligen dags för dig att flytta in i ditt nya, vackra attefallshus.

Sammanfattningsvis, från det att kontraktet är påskrivet till den spännande inflyttningsdagen, kan du förvänta dig en totaltidsram på cirka 4 till 5 månader. Vid speciella tillfällen har vi även möjlighet att påskynda leveranstiden, och vi kommer alltid att samarbeta med dig för att bestämma det bästa möjliga leveransdatumet så att du kan planera allt på bästa sätt.

Vi hoppas att detta ger dig en klar bild av vad du kan förvänta dig när du beställer ett attefallshus.

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

    * Obligatoriska fält