Friggebodar

En friggebod klassas som en komplementbyggnad och kräver då inte bygglov. Du behöver dock lämna en bygganmälan då det finns andra krav i plan och bygglagen som måste vara uppfyllda för att kunna genomföra en friggebod bebyggelse. 

På grund av detta får du alltså uppföra en eller flera friggebodar i närheten av din permanenta bostad. Dock får inte den sammanlagda byggnadsarean av husen vara större än 15 kvadratmeter. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga mer än 3 meter jämfört med attefallshusens 4 meter. Höjden för friggeboden beräknas ifrån medelnivån från marken vilket mäts invid byggnaden.

För att kunna bebygga din friggebod som en komplementbyggnad måste det finnas ett bostadshus på tomten när du börjar bygga din friggebod. Huset behöver också vara fristående vilket betyder att det inte får byggas ihop med en annan byggnad.

Viktiga saker att tänka på vid bebyggelse av Friggebod?

Det finns en del saker att tänka på när man ska utforma sin unika friggebod. Några av sakerna kan du läsa om nedan eller klicka här för att läsa mer på boverket.se.

Närmare än 4,5 meter = Medgivande från grannar

Om du har tankar att placera din friggebod närmare än gränsen på 4,5 meter ifrån tomtgräns. Så behöver du få ett skriftligt medgivande ifrån dina berörda grannar.

Vad gäller om man bor nära vatten?

Om du skulle bygga din friggebod nära vatten det vill säga hav, sjö eller vattendrag krävs något som kallas strandskyddsdispens enligt miljöbalken. Kontakta gärna oss så kan vi hjälpa dig för mer information.

Möjligheterna på Extrahuset är oändliga. Vi skräddarsyr gärna din unika lösning oavsett om det gäller ett fristående bastuhus, friggebod, poolhus, kontor eller varför inte en hemmabio?

Ja, detta är vanligt för att maximera man leveransen. Man kan tex lägga till en bastu på 10-15 kvm som då klassas som Friggebod och få den levererad samtidigt med det stora Extrahuset.

En friggebod får högst vara 15 kvm. Det kan också var två små mindre hus  på sammanlagt 15 kvm utöver de byggnader som det finns bygglov för. Friggeboden får lov att vara 3 meter hög.

Man får lov att bygga en anhängande altan på 10 kvm.

En Friggebod som placeras i anslutning till ett småhus behöver inte uppfylla några brandregler. Däremot gäller fortfarande övriga regler i BBR. Friggebodens fönster och väggar är brand klassade när den levereras.

[contact-form-7 id="4116" title="Kontaktformulär 1"]
Vill du komma i kontakt med oss?

Kontakta oss

    Läs villkor