Kategori

Kommunfrågor

Svart attefallshus

Del 1, Att bygga attefallshus

Vad styr klassificeringen av Attefallshuset?