Så går det till

Kundresan

Kundens process med Extrahuset

Del 1, Kundresan

Ditt första möte med Extrahuset

Arkitekter

Del 2, Kundresan

Arkitektmöte med kund

Fabrikens produktion

Del 3, Kundresan

Kontraktskrivning och hustillverkning

Leverans av attefallshus

Del 4, Kundresan

Leveransprocessen samt inflyttning i ditt extrahus