Attefallshus regler

Attefallshus regler för 2024

Hur stort attefallshus får jag bygga utan bygglov? Var får jag bygga? Kan kommunen neka attefallshus och behöver jag meddela grannarna? Det finns en hel del lagar och regler som man behöver förhålla sig till när det är dags att bygga ett attefallshus. I denna artikel kommer vi att gå igenom vilka attefallshus regler som gäller för 2024. Är det några regler för attefallshus som ni undrar över men inte hittar i artikeln nedan kan ni alltid kontakta oss.

Attefallshus under kvällen i Höllviken

Attefallshus regler – Snabbguide

  • Attefallshus är bygglovsfria, det som krävs är en bygganmälan till din kommun.
  • Byggnadsarean får maximalt omfatta 30 kvadratmeter.
  • Den högsta utvändiga nockhöjden är 4 meter.
  • För att få bygga ett attefallshus krävs det en huvudbyggnad på tomten som är ett en- eller tvåbostadshus.
  • Tillstånd krävs från grannen om attefallshuset byggs närmare än 4,5 meter från tomtgräns.

Hur stort får man bygga?

Om du äger ett bostadshus har du möjlighet att uppföra ett attefallshus i anslutning till ditt befintliga hus. Den totala byggnadsarean för dessa komplementbyggnader får däremot inte överstiga 30 kvadratmeter för ett attefallshus.

När det gäller höjden på ditt attefallshus får den högsta punkten inte vara högre än 4 meter från medelmarksnivån. Vanligtvis krävs inte ett bygglov för att få bygga ett attefallshus, förutom i vissa särskilda fall. Du behöver däremot göra en anmälan till byggnadsnämnden och få deras godkännande innan du påbörjar byggprocessen.

Var får man bygga?

När det kommer till att bygga ett attefallshus är det viktigt att ha koll på var man faktiskt får sätta spaden i marken. Byggreglerna varierar beroende på plats och omständigheter, som alla omfattas av Boverkets bygg – och konstruktionsregler. Kolla upp vad som gäller för ditt specifika attefallshus genom att kontakta kommunen i första hand, men vi på Extrahuset hjälper dig också med rådgivning.

Det är viktigt att komma ihåg att du behöver dina grannars tillstånd om du bygger närmare än 4,5 meter från tomtgränsen. Skulle grannarna neka din ansökan behöver du ansöka om ett bygglov, då är det byggnadsnämnden som avgör om attefallshuset får byggas eller inte.

Om du har planer på att bygga inom ett strandskyddsområde, alltså 100 meter från hav, sjö eller vattendrag behövs särskilda tillstånd. I vissa delar av Sverige finns det även värdefulla områden där det inte är tillåtet att bygga varken komplementbyggnader eller komplementbostadshus.

Hur kan man använda ett attefallshus?

Ett attefallshus kan användas på olika sätt beroende på dina behov. Det kan användas som bostadshus, antingen som ett permanent boende eller som ett fritidshus. Dessutom kan det fungera som en komplementbyggnad, som till exempel en gäststuga eller ett förråd. Så möjligheterna är mångsidiga och anpassningsbara efter dina specifika önskemål och krav. Tänk på att om du ska hyra ut ditt attefallshus så behöver det alltid klassas som ett bostadshus läs mer om uthyrning av attefallshus här.

Får man ha badrum i attefallshus?

Ja, det går fint att ha ett badrum i ett attefallshus. Oavsett om attefallshuset klassificeras som en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus enligt lagstiftningen, är det tillåtet att ha både kök och badrum i sitt attefallshus.

Badrum i attefallshus med vitt kakel

Får man bygga attefallshus på två våningar?

Ja, det är möjligt att bygga ett attefallshus på två våningar förutsatt att nockhöjden inte överstiger 4,0 meter över medelmarknivå. Om du har en tillräckligt sluttande tomt kan du bygga ett attefallshus med två våningar detta brukar dock bli en liten mer komplex och kostsam process så se till att få fastpris på projektet så det inte springer iväg i kostnader.

Får man ha två attefallshus på tomten?

Det går bra att ha två attefallshus på en och samma tomt, men den totala byggnadsarean för båda husen får inte överstiga 30 kvadratmeter. Det innebär att du har flexibilitet att bygga flera attefallshus, men det är viktigt att hålla sig inom de angivna gränserna för total byggnadsarea. Kollar man på att bygga flera hus på tomten skulle vi istället rekommendera kombinationen med en friggebod där man vanligtvis kan bygga attefallshus 30 kvm kombinerat med 10 kvm friggebod alternativ attefallshus 25 kvm kombinerat med friggebod 15 kvm. Dock kan det vara smart att alltid kolla upp vilka lagar och regler som gäller för din individuella tomt.

När behöver man bygglov för attefallshus?

Bygglov krävs om du vill bygga en komplementbyggnad större än 30 kvadratmeter eller om huset placeras närmare än 4,5 meter till tomtgräns utan grannarnas medgivande eller helt enkelt när man vill bygga något som inte följer attefallslagen.

Får man ha takterass på attefallshus?

Ja, det är möjligt att ha takterass på ett attefallshus så länge det överensstämmer med förutsättningarna för lovbefrielse som gäller i din region eller kommun.

Hur långt från huset får man bygga ett attefallshus?

Attefallshuset måste vara placerat på tomten och nära bostadshuset. Om någon del av attefallshuset placeras utanför tomten uppfylls inte de krav som krävs för lovbefrielse.

Har du fler frågor gällande attefallshus regler?

Detta var några av de vanligaste frågorna vi får kring attefallshus. Vi hoppas att informationen har varit användbar och gett svar på dina funderingar. Om du har ytterligare frågor eller om det är något annat du undrar över, tveka inte på att kontakta oss som är experter på området. Vi finns här för att hjälpa och ge dig den information du behöver för att göra ditt attefallshusprojekt så smidigt som möjligt.


Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

    * Obligatoriska fält