Avlopp, vatten och el

Inkoppling av attefallshus: Vad bör jag tänka på?

Många glömmer bort att ett attefallshus på fastigheten kan innebära mer belastning på VA och El-nätet. Fastän vi kanske tror att ett attefallshus på tomten inte kommer att påverka dessa installationer, tänker myndigheterna och lagarna annorlunda. Detta påverkar kraven på VA och El-installationer eftersom de är skrivna för ett mer avancerat samhälle än det vi lever i nu. I den här artikeln diskuterar vi hur du kan hantera VA och el när du planerar att bygga ett Extrahus på din fastighet.

Svart attefallshus med pool

Kraven på inkoppling av Attefallshus

Rent rationellt kanske vi tänker oss att placera ett Attefallshus på tomten som någon ska nyttja sporadiskt eller att vårt barn ska nyttja det som sitt första boende, då hen tidigare bodde i vår huvudbyggnad. Detta innebär att det inte blir någon ökad belastning på VA- eller elnätet. Men så tänker inte myndigheterna och lagarna. De tittar ofta på en 20-30 års period framåt när de planerar stadsdelar och detaljplaner. Det innebär att myndigheterna och lagarna har skrivits för ett mycket mer framskridet samhälle än vad vi just nu lever i, vilket påverkar kraven på dessa installationer.

Att ta hand om avlopp: Eget, gemensamt eller kommunalt VA?

Har du eget VA, dvs tar du hand om ditt avlopp själv, har du sannolikt redan en lösning på fastigheten. Miljöenheten avgör om anläggningen uppfyller dagens krav och kraven för en ytterligare byggnad, vilket man inte vet förrän man ansöker om påkoppling av en byggnad till kommunens miljöenhet. Fastighetsägaren ansvarar alltid ytterst för att anläggningen uppfyller dagens krav. Vid gemensam anläggning via grannar eller samfällighet krävs ofta ett tillstånd från ordföranden eller styrelsen för påkoppling. Vid kommunalt VA handlar det mer om hur kommunen bedömer den ”nya” byggnaden. Det kan tillkomma en extra avgift i vissa kommuner, medan andra bedömer det som ytterligare en ”lägenhet” på fastigheten och debiterar en lägenhetsavgift. Om du är osäker rekommenderas att du rådfrågar kommunen om hur de bedömer denna typ av ärende. Om du behöver koppla in en LTA-pump (tryckavlopp) eller KZ-mätarbrunn (flödesmätare) kan det hanteras separat.

Eget VA

 • Fastighetsägaren tar hand om sitt eget avlopp, vilket inkluderar behandling och rening av avloppsvattnet på plats.
 • Miljöenheten avgör om anläggningen uppfyller dagens krav, inklusive kraven för eventuella ytterligare byggnader på fastigheten.
 • Fastighetsägaren har yttersta ansvaret för att anläggningen uppfyller kraven.

Gemensamt VA

 • Avloppet hanteras gemensamt av flera fastigheter, till exempel via en samfällighet eller grannar som delar en anläggning.
 • För att koppla upp sig till anläggningen krävs ofta ett tillstånd från ordföranden eller styrelsen för påkoppling.
 • Miljöenheten avgör om anläggningen uppfyller kraven.

Kommunalt VA

 • Avloppsvattnet transporteras via kommunens ledningar till en reningsanläggning för behandling och rening.
 • Kommunen bedömer hur den ”nya” byggnaden ska hanteras i samband med VA, vilket kan inkludera extra avgifter eller bedömning av byggnaden som en ytterligare ”lägenhet” på fastigheten.
 • Miljöenheten är ansvarig för att kommunens ledningar och reningsanläggningar uppfyller kraven.

Elanslutning till attefallshus – vad du behöver tänka på

Elen är annorlunda – all el hanteras av din nätägare. Du behöver säkerställa att dina befintliga huvudsäkringar har tillräckligt med kapacitet för att försörja ytterligare en byggnad med ström. Var lugn, om de inte har det så kan man alltid uppgradera dem på ett ganska enkelt sätt – både före och efter att attefallshuset har kommit på plats.

Extrahuset erfarna administratörer av anmälningar samt lov

Extrahuset har även erfarenhet av att anlägga och ansöka om enskilt vatten och avlopp, samt elserviser. Dessa processer hanteras av andra myndigheter än bygganmälan och bygglov. Därför krävs det separata ansökningar för dessa installationer, det sker alltså inte automatiskt när man lämnar in en bygganmälan eller bygglov.

Eget vatten och avlopp kräver en separat anmälan till kommunens miljöenhet och sedan en remiss för att godkänna anläggningen. Vid kommunalt VA krävs oftast en separat anmälan till VA-enheten (VA och Återvinning). El är annorlunda eftersom kommunerna inte har något att göra med ditt elnät, som ägs av en el-nätsägare som Vattenfall, EON etc. Ibland kräver även dessa en separat anmälan. Vi kan hjälpa dig med allt.

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

  * Obligatoriska fält