Bygga altan

Bygga altan till attefallshuset – så funkar det

Altaner och uteplatser förhöjer vilken trädgård som helst, och man kan med fördel ha flera stycken på fastigheten. Har du ett attefallshus på tomten kan det vara trevligt att bygga en tillhörande altan för att göra det lite mer hemtrevligt.

Attefallshus altan stolar

Kolla upp regler kring bygglov

När det gäller att bygga en altan till ett attefallshus gäller liknande regler som för altan till bostadshus. Attefallshuset måste dock betraktas som komplementbostadshus, vilket innebär att det ska vara avsett att bo i. Är attefallshuset avsett för annan typ av användning räknas det istället som komplementbyggnad, och då gäller andra regler.

En altan till attefallshus kan uppföras utan bygglov om höjden på den inte överstiger 1,8 meter. Vill man ha staket runt altanen räknas detta inte in i denna höjd, och kan därmed vara högre än så. Altanen får heller inte sträcka sig längre ut från attefallshuset än 3,6 meter för att vara bygglovsbefriad.

I vissa områden och för vissa åtgärder kan speciella regler kring bygglov gälla. För att vara på den säkra sidan när det gäller bygglovsregler kan det därför vara bra att kontakta byggnadsnämnden i kommunen för att få information om vad som gäller i området. Tänk också på att vara ute i god tid innan planerad byggstart. Blir du tvungen att lämna in ansökan om bygglov kan en sådan ta tid!

Före och efter byggstart – att tänka på

PLANERA FÖR RÄTTA LÄGET

När man planerar altanbygget kan man börja med att stämma av i vilket väderstreck man vill ha den, och vilken placering som ger flest soltimmar. Titta även på markens förutsättningar. Är marken slät och utan större höjdskillnader kan man t ex bygga altanen på betongplattor. Sluttar marken kring attefallshuset krävs det kanske att man istället satsar på att gjuta plintar att förankra grunden i.

Välj rätt material på trallen

Själva stommen i altanen brukar nästan uteslutande bestå av tryckimpregnerad trall. Den mest populära dimensionen för trall är 28×120. Ytterliggare dimensioner är 34×145 och 22×95. När det däremot gäller själva altangolvet finns det långt fler alternativ på material att välja mellan. Man kan såklart fortsätta med tryckimpregnerat trallvirke. Vill man få en lite annan känsla än med den vanliga grönaktiga tryckimpregnerade trallen finns även en brunimpregnerad variant. Tänk på att välja rätt klassning på träskyddet i impregneringen beroende på om virket kommer i kontakt med mark, fukt eller liknande.

Här kan du jämföra priser på trall till ditt projekt

Storleken på altanen

För att uppskatta hur mycket virke som kommer att gå åt måste man veta hur stor altanen beräknas bli. Det kan vara en bra idé att sätta ut stolpar i hörnen på den tilltänkta altanen för att få en bild av hur storleken upplevs i relation till attefallshuset. När man känner sig nöjd kan man börja mäta mer noggrant, gärna med laserverktyg för bättre precision.

Börja bygga!

När man förberett för grunden genom endera betongplattor eller plint, kan man börja skruva dit reglarna. Det är viktigt att denna konstruktion håller måttet när det gäller stabilitet och bärighet, särskilt om man planerar att placera något tungt som exempelvis ett spabad på altanen. Sedan är det dags för trallgolvet att komma på plats. Använd gärna rostfria trallskruv av hög kvalitet. Det kan löna sig i längden, även om de är lite dyrare i inköp

Bildgalleri för inspiration

Nedan kan du inspireras av några nyckelfärdiga attefallshus med altan som har anpassat tillsammans med Extrahuset. Attefallshus med altan är inte bara snyggt, utan det fyller också många funktioner för att få det lilla huset att kännas lite större och bättre. 

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

    * Obligatoriska fält