Placering av ditt attefallshus

Vart ska jag placera mitt attefallshus på tomten?

När du bygger ett nytt hus är placeringen en av de viktigaste faktorerna att överväga. Detta beslut kommer att påverka ditt boende för evigt, vilket gör det till en kritisk del av byggprocessen. I den här artikeln kommer vi att utforska varför placeringen av ditt hus är så viktig och ge några tips på vad du bör tänka på för att säkerställa en framgångsrik placering.

Attefallshus svart

Initialt kanske den valda placeringen kostar lite mer, men om huset ska stå där i 30 år kanske det är värt det?

– Extrahuset

Tips för placering av ditt attefallshus

Som fastighetsägare är det spännande att skissa fram sitt unika hus och välja placering. Men det är viktigt att lägga lite extra tid på att välja rätt plats för ditt nya hus eftersom placeringen kommer vara för evigt. Här kommer vi att ge dig några tips och idéer att tänka på vid placeringen.

 1. Tänk på hur du vill använda huset inte bara just nu utan även i ett längre perspektiv, kanske om 5 år. Placeringen kommer att vara avgörande för hur människor tar sig till och från entrén och även ur aspekten insyn och relation till huvudbyggnaden.
 2. Ta hänsyn till väderstrecken och tänk på vilket läge huset kommer verkligen göra sig rättvisa i. Om du planerar att bygga en altan eller andra installationer, vilket läge kommer vara bäst för det?
 3. Se till att tänka på hur marken runt omkring ser ut. Ju mer berg desto mer komplicerade markarbeten och rördragningar.
 4. Tänk på närheten till grannfastigheterna. Om du placerar huset närmare än 4,5 meter från grannarnas tomtgräns, måste du få skriftligt godkännande från grannarna på situationsplan och fasadritning. Om flera personer äger grannfastigheten tillsammans, måste alla ge sitt godkännande.
 5. Brandklassning är också viktigt att tänka på. Regleras av lagar och föreskrifter, vilket innebär att du kan placera ditt attefallshus riktigt nära din huvudbyggnad, men de måste vara fristående. Placerar man attefallshuset mer än 8 meter från närliggande byggnad krävs ingen separat brandklassning, men ju närmare du placerar attefallshuset en annan byggnad, desto hårdare blir riktlinjerna. Var dock lugn, man kan placera det 1 meter från annan byggnad, men rekommendationen är att man ska hålla minst 2 meter även för underhåll av huset.
 6. Nästan alla kommuner kommer att kräva sk. utstakning av byggnaden, vilket innebär att ett certifierat mätföretag kommer ut och sätter upp fyra pinnar i marken där du vill placera huset. Dessa fyra pinnar motsvarar de fyra yttre hörnen av den kommande byggnaden. Utstakning bör göras innan man påbörjar markarbetet. Om fastigheten har andra ledningar på tomten, behöver man också veta var dessa går, vilket man kan ta reda på genom att kontakta ledningskollen.

Summering av tipsen för placering av ditt attefallshus

 • Tänk på hur huset ska användas både nu och i framtiden.
 • Väderstrecket är en avgörande faktor för hur du ska utforma altanen och andra installationer.
 • Markarbetet och rördragningen kan vara mer komplicerad om det finns berg eller annan ojämn mark.
 • Närliggande grannfastigheter kan påverka placeringen av ditt hus, särskilt om huset placeras närmare än 4,5 meter från gränsen.
 • Brandklassning krävs om attefallshuset placeras närmare än 8 meter från närliggande byggnad.
 • Kommunen kommer kräva utstakning av byggnaden innan markarbetet påbörjas för att säkerställa rätt placering. Det kan också vara viktigt att kolla upp eventuella ledningar som finns på tomten genom att använda sig av ledningskollen.

Extrahuset erfarna administratörer av anmälningar samt lov

Vi har tillsammans med många av våra kunder diskuterat läget och hittat det som passar dem bäst. Utöver det hjälper vi till med utstakning, lägeskontroll, brandskydd och grannemedgivande, så att du kan fokusera på det som är roligast – att inreda ditt hus.

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

  * Obligatoriska fält