Bostad eller byggnad?

Vad styr klassificeringen av Attefallshuset?

Enkelt kan man säga att samma byggnad kan klassas i två kategorier och det är hur du tänker använda din byggnad som styr klassningen. Ett attefallshus kan klassificeras inom två olika kategorier: 1) Komplementbostad eller 2) Komplementbyggnad, varav komplementbostad kan klassificeras som både permanent eller fritidshus. Huset kan vara exakt detsamma inom dessa kategorier, men det är nyttjandet som skiljer dem åt.

Svart attefallshus

1) Komplementbostad

  • A) Permanent får nyttjas 365 dagar per år.
  • B) Fritidshus får nyttjas 4 månader per år.

2) Komplementbyggnad

  • Gäststuga, förråd eller garage. Är inte avsedd för boende, men man får övernatta i en gäststuga.

Skillnaden mellan komplementbostad eller komplementbyggnad?

Som namnet antyder är alla attefallshus ett ”komplement” till den redan befintliga bostaden/byggnaden på din fastighet. Oavsett kategoriseringen av attefallshuset så är det ett komplement till er befintliga byggnad (huvudbyggnad) på fastigheten. Detta innebär att om fastigheten är obebyggd kan man inte söka lov genom attefallslagen (så kallad anmälan), utan man måste söka ett bygglov istället (vilket då regleras av kommunens detaljplan/områdesbestämmelser för just ditt område).

Extrahuset erfarna administratörer av anmälningar samt lov

Extrahuset har under sina verksamma år lämnat in och fullföljt över 200 projekt inom kategorin bygganmälningar och bygglov. Det innebär att vi har erfarenhet av alla kategorier inom klassificeringen och kommer att hjälpa dig hela vägen från ansökan till slutbesked. Du är alltid välkommen att ringa eller maila till oss om du har funderingar eller frågor. Vi finns här för att du ska få en så behaglig resa som möjligt från idé till färdigt hem.

Vad skiljer dessa kategorier åt?

Attefallslagen grundades den 2 juli 2014 och har sedan dess genomgått förändringar. Till exempel var den första lovplikten för attefallshus 25 kvm, men den utökades redan 2019 till 30 kvm. Samma hus eller byggnad med samma installationer, innehåll och utseende kan klassas inom båda kategorierna, men det är nyttjandet som skiljer dem åt. Kraven är också olika för de olika kategorierna. En komplementbostad måste till exempel uppfylla alla krav på tillgänglighet, både exteriört och interiört, medan ett fritidshus eller en komplementbyggnad inte behöver göra det. Om du överväger att hyra ut ditt attefallshus är det endast kategorierna komplementbostadshus (permanent eller fritidshus) som är relevanta. Om du däremot planerar att använda huset som studio, kontor eller för sporadisk övernattning är komplementbyggnad sannolikt det bästa valet för dig. Det är vanligtvis också billigare att anmäla en komplementbyggnad än en komplementbostad, och en KA (Kontrollansvarig) krävs inte för komplementbyggnader.

Attefallslagen

  • Attefallshus omgärdas av både Attefallslagen och PBL (Plan- och bygglagen) och BBR (Boverkets byggregler), som reglerar vad man kan och får bygga.
  • Attefallslagen är subventionerad gentemot kommunens detaljplan, så länge man håller sig till de fasta restriktionerna som den innehåller. Attefallslagen kan vara planstridig mot detaljplanen, vilket innebär att man till exempel får bygga ett Attefallshus på en komplementbostad prickad mark.

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

    * Obligatoriska fält