Startbesked inom 2-8 veckor

Inväntar startbesked

När det gäller bygganmälan och bygglov hos Extrahuset med totalentreprenad och Extrahuset ansvar, så är det en specialist som tar hand om kommunikationen med kommunen för att säkerställa att allt går smidigt. Efter att ansökan har lämnats in, inväntas startbeskedet eller bygglovet från kommunen, vilket kan ta mellan 2-8 veckor. När detta har beviljats samt att handpenningen är betald kan husproduktionen påbörjas och vanligtvis tar det mellan 16-20 veckor tills huset är helt klart.

Arkitekter

Ansöka om bygganmälan/bygglov

För att anmäla en byggnation till kommunen gällande ett attefallshus måste du först och främst säkerställa att du har alla nödvändiga tillstånd och ritningar för byggnationen. Du bör också kontrollera att du har följt alla riktlinjer och föreskrifter för byggande av attefallshus som gäller i din kommun. När du har säkerställt att allt är i ordning kan du börja anmälan genom att fylla i en anmälningsblankett för byggnation som du kan hämta hos din kommun eller genom att ladda ner den från deras hemsida. I anmälningsblanketten bör du ange detaljer som projektets adress, typ av byggnad, storlek och placering på tomten. Du bör också bifoga ritningar och annan relevant dokumentation. När du har fyllt i blanketten och bifogat alla nödvändiga handlingar kan du lämna in dem till kommunen. De kommer då att granska ansökan och ge dig ett beslut om den godkänns eller inte. Om ansökan godkänns kan du påbörja byggnationen av ditt attefallshus.

Det finns också vissa skillnader i anmälningsprocessen för byggnation av attefallshus och fritidshus. För det första krävs det ofta att du ansöker om ett bygglov för att få bygga ett fritidshus, medan du för ett attefallshus oftast bara behöver anmäla byggnationen till kommunen. Dessutom kan det finnas olika krav och föreskrifter för byggande av fritidshus och attefallshus beroende på vilken kommun du bor i. Du bör därför alltid kontakta din kommun för att få information om vilka regler och riktlinjer som gäller för byggande av just fritidshus och attefallshus i din kommun.

Det finns en del skillnader mellan att anmäla en byggnation av ett fritidshus och en fjällstuga. En av de största skillnaderna är att fjällstugor ofta byggs i områden där det finns särskilda föreskrifter för byggande som du måste följa. Dessa föreskrifter kan innefatta saker som begränsningar för storlek och placering av byggnaden, krav på att bygga med miljövänliga material och begränsningar för vad du får göra med tomten runt fjällstugan. Dessutom kan det finnas särskilda krav på att bygga fjällstugor på ett sätt som minimerar påverkan på naturen i området.

När du anlitar Extrahuset med totalentreprenad hjälper vi dig igenom anmälningsprocessen med kommun och vi har en specialist som jobbar heltid och är expert på dessa frågor som smidigt hanterar alla frågor och dokumentation med kommun och därefter jobbar fram ett startbesked på huset.

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

    * Obligatoriska fält