Analys av tomten

Tomtbesök: Förberedelser för ett lyckat nybygge

Att bygga ett nytt hus är en stor investering och det är viktigt att undersöka tomten noggrant för att se om det är möjligt att leverera och montera ett nyckelfärdigt hus. Vid ett tomtbesök kollar man bland annat markförhållanden, anslutningar för el, vatten och avlopp samt hur långt huset kan lyftas med ett kranlyft. Nedan kommer vi att beskriva dessa faktorer närmare.

Tomtbesök

Analysen av tomten

Vid planeringen av ett nytt hus är ett tomtbesök ett viktigt första steg. Ett tomtbesök är ett besök på den valda tomten där man undersöker olika faktorer för att avgöra om det är möjligt att bygga och montera ett nyckelfärdigt hus på platsen.

En av de viktigaste faktorerna att undersöka vid tomtbesöket är hur långt huset kan lyftas med ett kranlyft. Det är viktigt att se till att detta inte kostar mer än vad som är rimligt att avsätta i husbudgeten, eftersom kostnaderna kan skena iväg om huset måste lyftas längre än 30 meter.

Vid tomtbesöket undersöker man också markförhållandena på tomten för att se om det finns hinder eller utmaningar som måste lösas innan huset kan monteras. Detta kan inkludera att jämna ut marken eller att man måste använda specialteknik för att leverera huset på en lutning.

Ett annat viktigt område att undersöka under tomtbesöket är befintliga anslutningar för el, vatten och avlopp. Dessa är nödvändiga för att se till att huset kan anslutas till nätverken och få tillgång till viktiga bekvämligheter som el, vatten och avlopp. Utan dessa anslutningar kan huset inte användas som en fullt funktionell bostad.

Sammanfattningsvis är ett tomtbesök en nödvändig och viktig del av planeringen inför byggandet av ett nytt hus, då det ger viktig information om olika faktorer som måste beaktas för att lyckas med projektet samt att det är nödvändigt för att kunna lämna ett så rättvist och budgeterat pris på projektet.

Hur genomför Extrahuset ett tomtbesök?

Under ett fysiskt tomtbesök på er tomt säkerställer vi att vi kan leverera ett nyckelfärdigt Extrahus. Vi kollar över tillgängligheten till fastigheten samt diskuterar vatten, avlopp samt anslutningar med er. Vid själva besöket tar vi med oss utskrifter av fastigheten och verktyg för att mäta bredd och placering. Vi undersöker också möjliga hinder som smala passager, tomtgränsen till grannar och klassade vägar. På plats tittar vi på läget och möjligheterna för mobilkran eller kranbil att komma in, och frågar om kommunala avloppsanslutningar. Vi dokumenterar allt med bilder för att våra underentreprenörer ska kunna räkna på arbetet och ge en så rättvis budgeterad offert som möjligt på projektet.

Farhågor ifall inte hustillverkarna gör ett tomtbesök?

  • Dyra överraskningar: Om man inte genomför ett tomtbesök som hustillverkare, kan det leda till dyra överraskningar som i många fall är reglerade i avtalet och kan hamna på dig som kund. Undvik bolag som benämner kranlyft upp till vissa summor ingår med mera då detta är en risk för extra fakturor ifall en totalentreprenad inte är välanalyserad.
  • Risk för felaktig placering: Utan att undersöka tomten och markförhållandena kan man också riskera att placera huset på en felaktig plats, vilket kan leda till problem som till exempel översvämningar, ras eller att man inte får använda huset.
  • Okända hinder och utmaningar – Risk för att inte kunna leverera huset: Utan att undersöka markförhållandena och topografin på tomten eller vägen till tomten kan det finnas okända hinder och utmaningar som kan orsaka problem när man försöker leverera och montera huset. I många fall lägger hustillverkare över ansvaret på dig – Vågar du anlita en hustillverkare som inte gjort analysen om leveransmöjligheter?

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

    * Obligatoriska fält