FRITIDSHUS REGLER

Fritidshus regler för 2024

För den som överväger att bygga ett fritidshus dyker det snabbt upp frågor som: Får man bo året runt i ett fritidshus? Vad gäller när det kommer till att bygga nära stranden? Vad innebär egentligen ett vinterbonat fritidshus, och finns det storleksbegränsningar? Att bygga ett fritidshus involverar en mängd överväganden, särskilt när det kommer till att navigera genom de lagar och regler som styr processen. I denna artikel kommer vi att gå igenom vilka fritidshus regler som gäller för 2024. Om det finns specifika regler för fritidshus som ni undrar över men inte finner i artikeln nedan, är ni alltid välkomna att kontakta oss.

Fritidshus svart exteriör

Vad avgör om det är ett fritidshus?

Ett fritidshus karakteriseras som ”Småhus som inte är inrättat för helårsboende”, med andra ord ett hus som endast nyttjas en viss del av året. Ingen ytterligare definition finns tillgänglig, och det finns inte heller några fastställda regler för hur lång tid under året man får bo i huset.

Får man bo permanent i ett fritidshus?

När du ansöker om bygglov för ett hus är det vanligt att det definieras som antingen ett fritidshus eller ett permanenthus. Detta klassificeras vanligtvis i bygglovsansökan och bestämmer hur fastigheten får användas. Emellertid är det viktigt att skilja mellan vilket hus du söker bygglov för och hur du senare väljer att använda det. I praktiken innebär detta att du kan använda ett fritidshus som permanent bostad, även om bygglovet ursprungligen godkändes för fritidsändamål men det kan krävas att man får göra förändringar i detaljplanen samt husets utformning. Likaså går det bra att fritidsbo i ett hus som i bygglovet godkändes för permanenthus.

Däremot skiljer sig Boverkets krav åt beroende på om ett hus ansöks som permanenthus eller fritidshus. Det kan därför vara bra att ha koll på de viktigaste skillnaderna: 

Vad är ett vinterbonat fritidshus?

Ett vinterbonat fritidshus är designat och utrustat för att vara beboeligt året runt, även under kalla vintermånader. Det innebär vanligtvis att huset är välisolerat, har effektiv uppvärmning och är utformat för att klara av extremare väderförhållanden.

Är du intresserad av ett fritidshus från Extrahuset så är våra hus anpassade för året runt-boende, de fungerar alltså lika bra som boende både på en snöig vinter och en solig sommar. Våra fritidshus är utrustade med högsta möjliga isolering och designade för att klara det nordiska klimatet, vilket gör dem perfekta för vinterbruk.

Hur stort får ett fritidshus vara?

Områden som täcks av tomtmark och byggnation regleras vanligtvis genom detaljplaner. Dessa planer har som syfte att förutbestämma vilka typer av byggnationer som är tillåtna inom ett specifikt område eller på en viss fastighet, samt att specificera hur de får byggas. Detaljplaner är juridiskt bindande dokument som alltså reglerar detaljer om husens utformning och fastställer riktlinjer för byggandet.

För att ta reda på vilka restriktioner som gäller för just din tomt, är det rekommenderat att kontakta din kommun och granska detaljplanen för området. Det är där som du finner information om bland annat vilken typ av byggnation som tillåts, storleksbegränsningar, höjdrestriktioner och avståndskrav.

Hur mycket får man bygga ut fritidshus utan bygglov?

Enligt de nuvarande reglerna har du möjlighet att bygga ut ditt fritidshus utan att söka bygglov, men du måste göra en anmälan till din kommun. Enligt dessa regler tillåts en utbyggnad på upp till 15 kvadratmeter för fritidshuset. Det är viktigt att notera att specifika regler och begränsningar kan variera beroende på lokala detaljplaner, så det är alltid klokt att kontrollera med din kommun för exakta riktlinjer som gäller för ditt område.

Får man bygga attefallshus vid fritidshus?

Ja, ett attefallshus får bara byggas på en tomt som redan har ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Om det inte finns något bostadshus på tomten är det inte tillåtet att bygga ett attefallshus. Eftersom ett fritidshus räknas som ett en- eller tvåbostadshus, innebär det att ett attefallshus får byggas även till ett fritidshus.

Får man bygga fritidshus nära stranden inom planlagt område?

Inom ett detaljplanerat område har strandskyddet ersatts av bestämmelserna i detaljplanen. Då är det plankartan som fastställer var på tomten det är tillåtet att bygga. På många sjönära tomter är det område som ligger närmast stranden markerat med prickar på plankartan, vilket kallas prickmark. Det innebär att det inte är möjligt att ansöka om bygglov där.

Däremot kan man bygga ett attefallshus (eller friggebod) nära vattnet på en sjönära tomt, trots eventuella restriktioner i detaljplanen. Attefallshus reglerna har alltså företräde, vilket betyder att de vanliga begränsningarna inte gäller för mindre hus. Det är dock viktigt att se till att man följer de specifika villkoren för attefallshus, som till exempel det maximala avståndet till huvudbyggnaden.

Har du fler frågor gällande fritidshus regler?

Här har vi sammanfattat några av de mest vanliga frågorna vi får om fritidshus. Vi hoppas att informationen har varit till nytta och besvarat dina funderingar. Om du har fler frågor eller om det är något annat du funderar över – tveka inte på att höra av dig till oss. Vi är experter på området och finns här för att stödja dig med den information som behövs för att göra ditt fritidshusprojekt så smidigt som möjligt.


Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

    * Obligatoriska fält