Kundresan

Kontraktskrivning och hustillverkning

Innan vi går vidare till kontraktskrivning, så har vår projektledare arbetat parallellt tillsammans med vår husrådgivare och underentreprenörer för att säkerställa att leveransen kan genomföras enligt planen. Projektledaren följer en intern checklista som måste godkännas innan vi går vidare till avtalsskrivning. När detta steg är slutfört, skickar vi avtalet till dig via vår kundplattform. Du får sedan möjlighet att granska avtalet, och när det är signerat kan vi fortsätta din husresa med Extrahuset.

Fabrikens produktion

Invänta startbesked

När det gäller bygganmälan och bygglov hos Extrahuset med totalentreprenad och Extrahuset ansvar, så hanteras kommunikationen med kommunen av en specialist för att säkerställa en smidig process. Efter att ansökan har lämnats in, inväntar vi startbeskedet eller bygglovet från kommunen, vilket vanligtvis kan ta mellan 2–8 veckor. Under denna tid håller vi kontakten med kommunen och ser till att alla nödvändiga dokument och handlingar behandlas korrekt för att säkerställa en effektiv handläggning av tillståndet.

Tillverkning av huset

Stort grattis till startbeskedet! Innan tillverkningen av ditt hus påbörjas, har du möjlighet att göra eventuella sista justeringar i materialval, inredning och tillval om så önskas. I samband med att husproduktionen startar, kommer du att få en uppskattning av när huset förväntas vara färdigt. Detta ger dig möjlighet att planera leveransen i förväg och säkerställa att allt är i ordning för den stora dagen då huset levereras till din tomt.

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

    * Obligatoriska fält