Behöver du specialanpassning för ditt hus? Har du egna skisser som du vill utgå ifrån? Våra utvalda och utvecklad modeller täcker många behov men utmana oss gärna med egna idéer.  Det är få önskningar som vi inte kan lösa och leverera. Våra arkitekter och ingenjörer utvärderar gärna möjligheterna för ett hus i storleken 15-300 kvm, baserat på dina egna ritningar.

Kontakta oss på info@extrahuset.se