Integritetspolicy

Denna policy gäller för Extrahuset Sweden AB med organisationsnummer 559001‑0921 för innehåll och hantering av data på webbplatsen på domänen extrahuset.se. Extrahuset Sweden AB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Vi använder informationen endast för det ändamål som angetts och som du givit ditt samtycke till.

När dina person- eller kontaktuppgifter sparas av oss så är vårt syfte det som av er godkänns då ni skickat uppgifterna till oss. Vi kommer enbart att behandla och använda oss utav uppgifterna i det syfte som beskrivs och godkänns.
Vår behandling av person- och kontaktuppgifter sker endast efter samtycke. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke beträffande vår rätt att behandla dina personuppgifter genom att mejla oss på info@extrahuset.se.

De personuppgifter vi tillhandahåller är vanligen: namn, e-postadress, telefonnummer och ip-adress.
Om du har frågor eller om du motsätter dig hur vi behandlar dina person- eller kontaktuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@extrahuset.se.
Du kan också alltid kontakta Integritesskyddssmyndigheten (fram till 2018 Datainspektionen) om du har invändningar mot hur dina personuppgifter behandlas, på datainspektionen@datainspektionen.se.

Här nedan följer en mer detaljerad redovisning för lagring av persondata och personuppgifter.

Persondata och hur den hanteras

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Kontaktformulär

När du skickar in din information via kontaktformulär på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som anges i kontaktformuläret lagras endast för ändamålet att kontakta er eller registrera er som användare. Vilket av syftena lagringen är för dessa uppgifter framgår tydligt vid den acceptans som ni givit då ni använt er av kontaktformuläret.

Cookie-filer

Läs mer om hur vi använder på vår Cookies-sida.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om du besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Data för statistik

Som besökare på denna webbplats lagras information om ditt besök genom ip-adress. Ip-adressen anonymiseras för att inte vara knuten till dig som person. Alltså sker ingen lagring utav information som kan identifiera dig som person.

Vilka vi delar dina data med

Data som kan knytas till dig som person delas inte med andra än Extrahuset Sweden AB samt till de tjänster som Extrahuset Sweden AB använder sig utav. I dessa tjänster innefattas för Extrahuset Sweden AB endast Google Analytics.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på webbplatsen sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig genom att skicka ett mejl till info@extrahuset.se. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av legala eller säkerhetsändamål.

Delning av dina uppgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost. Vi delar din ip-adress med tjänsten Google Analytics för att föra statistik över unika besökare på sidan. Ip-adressen blir anonymiserad före den lagras och går då ej att binda till dig som person.

Hur vi skyddar dina uppgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost. Din ip-adress anonymiseras före den lagras och går då ej att binda till dig som person. Den information om dig som person som tillhandahållits via formulär på webbplatsen lagras på en mejlserver för extrahuset.se.

Vi använder SSL / HTTPS på vår webbplats. Detta krypterar vår användarkommunikation på servern där webbplatsen hostas så att personligt identifierbar information aldrig fångas av tredje part utan tillstånd. Vid en dataöverträdelse går systemadministratörer igenom berörda användare och webbplatsen inom 72 timmar. De ser över vilken information som har läckt ut och om skadlig kod förekommer på webbplatsen för att ta beslut om åtgärd. Berörda användare informeras och deras lösenord byts ut för att stoppa ytterligare informationsläckor om användaren och eventuellt, vid genomsyn av webbplatsen, upptäckta säkerhetshål täpps igen.

Tillgång till din persondata

Du har när som helst rätt att begära en kopia över vilka uppgifter vi har lagrat om dig, vilka dessa delas med och hur vi använder dem. Du har även rätt att begära att vi raderar den persondata vi har lagrat som kan identifiera dig som person.