Kundresan

Leveransprocessen samt inflyttning i ditt Extrahus

För att ge er en förståelse för det sista steget i kundresan, är leveransprocessen den mest kritiska och unika delen. Det är under detta skede som ditt projekt avslutas och blir färdigställt. I denna artikel kommer vi att detaljerat beskriva den sista delen för er, från markarbetet till slutbeskedet och förhoppningsvis ett Extrahuset ambassadörsskap.

Leverans av attefallshus

Leverans av Extrahus

Markarbete

Medan ditt hus tillverkas i fabriken kan förberedande arbeten på din tomt påbörjas, vilket inkluderar installation av el, vatten och avlopp. Om du väljer totalentreprenad, kommer vi att ta in offerter från entreprenörer och ansvara för samordningen och kvalitetskontrollen av arbetet. Om du istället väljer att själv anlita entreprenörer för dessa uppgifter, tillhandahåller vi nödvändiga ritningar för dig att använda.

Husleverans samt inkopplingar

När ditt hus är färdigbyggt tar vi nästa steg i processen genom att transportera det till din tomt. För att lyfta husmodulen på plats och placera den på den förberedda grunden använder vi en lyftkran. När huset är på plats utför vi det slutliga färdigställandet, vilket inkluderar installation av el, vatten och avlopp samt andra arbeten som har specificerats i avtalet.

Slutbesked och inflyttning

Efter att ni har tagit emot nycklarna till ert nybyggda hus är det av stor vikt att ni erhåller ett slutbesked från den ansvariga myndigheten. Detta för att säkerställa att byggnaden uppfyller alla gällande krav och regler. Extrahuset kan bistå med att hantera processen för slutbeskedet och inlämning av all nödvändig dokumentation, vilket underlättar för en snabb och smidig inflyttning för er. När slutbeskedet har godkänts är det äntligen dags att flytta in i ert nybyggda hus. Välkomna hem!

Bli en ambassadör för Extrahuset

Ambassadörsskapet för Extrahuset ger tidigare nöjda kunder möjlighet att djupare engagera sig genom att dela sina personliga erfarenheter av att leva i ett hus från oss. Ambassadörerna öppnar sina hem för potentiella kunder för visningar, vilket ger en äkta uppfattning om livet i ett Extrahus. Detta bidrar till en öppen och transparent process för de som överväger ett samarbete med oss. Som erkänsla för deras insats och tid, belönar vi våra ambassadörer med speciella förmåner och uppskattning.

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

    * Obligatoriska fält